TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI İSTİYORUZ!
[ “TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA YAPILACAK TASARIM GÖZETİMİ VE KONTROLÜ HİZMETLERİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ” YAYINLANDI / 31 ARALIK 2019 ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

11 TEMMUZ 2020, CUMARTESİ   

5

“TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA YAPILACAK TASARIM GÖZETİMİ VE KONTROLÜ HİZMETLERİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ” YAYINLANDI / 31 ARALIK 2019

    Yayına Giriş Tarihi: 03.01.2020 00:00   Güncellenme Zamanı: 03.01.2020 14:39:43  Yayınlayan Birim: ANTALYA ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 03.01.2020 14:39:33

“Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ” Yayınlandı

31 Aralık 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30995 (4. Mükerrer)

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA YAPILACAK

TASARIM GÖZETİMİ VE KONTROLÜ HİZMETLERİNE

DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 11/1/2019 tarihli ve 30652 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "1/1/2020" ibaresi "1/1/2021" olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

"a) Tüm uzmanlık alanları için Komisyon tarafından Ek-2`ye göre yapılacak değerlendirme sonucu asgari (3 numaralı göstergeden en az 8 puan alınmak kaydıyla) 42 puanı sağlaması veya,"

"c) Yukarıdaki (b) bendine göre TGUA-1 ve TGUA-3 uzmanlık alanlarında sadece Esaslar Tablo 3.3`e göre BYS≥3 olan binalar için geçici sicil ile hizmet alınabilir. TGUA-1, TGUA-2 ve TGUA-3 uzmanlık alanlarında BYS≥5 olan binalar için Bakanlığa herhangi bir bildirim yapılması gerekmez."

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin

Tarihi

Sayısı

11/1/2019

30652

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin

Tarihi

Sayısı

9/5/2019

30769


Okunma Sayısı: 29

Antalya Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.