İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

19 OCAK 2021, SALI   

4

ANTALYA EŞGÜDÜM KURULU TARAFINDAN MANAVGAT`TA YAPILAN, `KIYILAR HALKINDIR, TAHSİS EDİLEMEZ` KONULU BASIN AÇIKLAMASI.

    Yayına Giriş Tarihi: 18.06.2020 00:00   Güncellenme Zamanı: 18.06.2020 16:38:10  Yayınlayan Birim: ANTALYA ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 18.06.2020 16:35:18

 

Antalya Eşgüdüm Kurulu tarafından Manavgat`ta yapılan, `Kıyılar Halkındır, Tahsis Edilemez` konulu basın açıklaması.

KAMUOYUNA

KIYILAR HALKINDIR TAHSİS EDİLEMEZ!

Anayasamızın 43.maddesi, " Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.

Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir." hükmünü içermektedir.

Yine 3621 sayılı Kıyı Kanunumuzun birinci maddesi "…sahil şeritlerinin doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek koruma ve toplum yararlanmasına açık, kamu yararına kullanma esaslarını tespit etmek amacıyla" düzenlenmiştir.

Bu hükümlere rağmen Antalya kıyıları,  kamunun (yani halkın) serbestçe yararlanabileceği alanlar olmaktan çıkmaktadır.  Antalya`da beş yıldızlı otellerin çoğu deniz kıyısında olmakla halkın kolayca yararlanabileceği bir alan olmaktan uzaktır.

Özellikle Antalya`nın ilçelerinde bu durum çok daha vahim bir halde kendini göstermektedir. Son günlerde gündeme gelen imar planları ve tahsislerle durum çok daha can yakıcı bir boyuta gelmektedir.

Antalya`nın korunabilmiş son güzel yerlerinden Gazipaşa`nın Selinus kıyıları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Gazipaşa Belediyesi işbirliği ile üstelik yüksek emsalle imara açılmaktadır. SİT alanı olan bu kıyılar, betonla dolma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Serik halkının denize girebildiği son noktalar olan Kadriye-Belek hattındaki 3 ayrı parselin, otellere tahsis edilmesi büyük tepkilere yol açmıştır.

Tekirova`da halkın son yararlanacağı günübirlik alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı eliyle  özel şirketlere tahsis edilmek için  ihaleye hazırlanmaktadır. 

Antalya`nın hem arkeolojik SİT alanı hem Milli Park alanı olan Olimpos`da, Kültür ve Turizm Bakanlığı önce SİT derecesini düşürmüş, ardından alana imar planı yapılmıştır. Olimpos`ta kaçak olarak bulunan çoğu yapının böylece yasallaşmasının önü açılmış bazı tarım arazileri de imar tehdidi altına girmiştir.

Son olarak Manavgat`ın denize kıyı bölgesinde bulunan Uzunalan mevkiinde 2800 dönüm arazi için yeni imar planları yapılmış ve 3 adet konaklamalı 1 adet konaklamasız golf tesisi için tahsisler hazırlanmıştır.

Tüm bu işlemler göstermektedir ki başta belirttiğimiz Anayasa ve Kıyı Kanunu hükümleri söz de kalmaktadır.

Antalya`da yaşayan yerel halkın denizle kıyılarla ilişkisi tamamen koparılmak istenmekte, kıyılara sadece turizme hizmet edecek bir meta olarak bakılmaktadır.

Oysa yaşadığımız Covid salgını sürecinde,  doğayla uyumlu, onu tahrip etmeden yaşamanın yollarını bulmamız üstüne düşünmemiz gerekirken, yapılan planlar ve tahsisler Antalya halkını üzmektedir.

Eşgüdüm Kurulu olarak ilgili yasa hükümlerini tekrar hatırlatmakta, halkın kıyılardan yararlanmasının önüne geçecek işlemleri, idarenin hayata geçirmemesi gerektiğini, bu konularda yerel halk ile birlikte hareket edeceğimizi kamuoyunun takdirine sunarız.

ANTALYA EŞGÜDÜM KURULU

Antalya S.M.M.M. Odası

Antalya Barosu

Antalya Tabip Odası

Çevre Mühendisleri Odası

Diş Hekimleri Odası

Eczacılar Odası

Elektrik Mühendisleri Odası

Gemi Mühendisleri Odası

Gıda Mühendisleri Odası

Harita Mühendisleri Odası

İç Mimarlar Odası

İnşaat Mühendisleri Odası

Jeofizik Mühendisleri Odası

Jeoloji Mühendisleri Odası

Kimya Mühendisleri Odası

Maden Mühendisleri Odası

Makina Mühendisleri Odası

Mimarlar Odası

Orman Mühendisleri Odası

Peyzaj Mimarları Odası

Şehir Plancıları Odası

Veteriner Hekimler Odası

Ziraat Mühendisleri Odası

 Okunma Sayısı: 20

Antalya Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.