İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

25 OCAK 2021, PAZARTESİ   

14

BİNALARIN DEPREME KARŞI DAYANIKLIĞININ İNCELENMESİ

    Yayına Giriş Tarihi: 25.12.2020 00:00   Güncellenme Zamanı: 25.12.2020 10:42:05  Yayınlayan Birim: ANTALYA ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 25.12.2020 10:39:49

 

BİNALARIN DEPREME KARŞI DAYANIKLIĞININ İNCELENMESİ

Binaların depreme karşı dayanıklı olup olmadığı konusu Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği-2018 esaslarına göre yapılacak "Performans Analizi" ile incelenmektedir.

Daha basit bir inceleme olan "Riskli Yapı Tespiti" ise, 6306 sayılı kanuna göre yapının riskli olup olmadığını belirleyen, yıkılıp yıkılmamasına karar vermek üzere yapılan bir çalışmadır.

Bunlar dışında uzman olmayan kişilerce önerilen değerlendirmelere itibar edilmemelidir.

PERFORMANS ANALİZİ

Performans analizinde amaç, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (2018) esaslarına uygun olarak, tasarım depremine göre mevcut yapıda bulunan bütün yapısal elemanların alacakları hasarları tespit edip, yapı ile ilgili kontrollü hasar (can güvenliği) veya göçme bölgesi sonuçlarına ulaşmaktır. Yapılan analiz sonucunda yapının kontrollü hasar bölgesinde kalmaması (can güvenliğini sağlamaması) durumunda, güçlendirme veya yapının yıkımı seçeneklerinden biri seçilir. Güçlendirilmesine karar verilen yapının güçlendirme tasarım ve hesapları, yalnızca performans analizi sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılabilir.

 

1) Mevcut projenin elde edilmesi, yoksa rölöve alınması ve yapısal sistemin tanımlanması

2) Temel sisteminin ve zemin özelliklerinin saptanması (zemin sondajı, arazi deneyleri ve laboratuvar çalışmalarının yapılması)

3) Varsa yapıdaki mevcut hasarın ve daha önce yapılan değişikliklerin/tadilatların belirlenmesi

4) Beton dayanımının belirlenmesi (Her kattan yönetmelikte belirtilen koşullarda kolon veya perdelerden karot alınarak)

5) Her katta donatı durumunun tespiti (Sıyırma, tarama metotları ve malzeme deneyleri ile)

6) TBDY 2018 analiz koşullarına göre yapının yazılım destekli modellenmesi

7) Sonuç (TBDY 2018`e göre):

*Yapıda kontrollü hasar (KH) oluşması: Can güvenliği sağlanıyor

* Yapıda göçme durumu: Can güvenliği sağlanamıyor. Güçlendirme veya yıkım yöntemlerinden birisi seçilir. Talep edilmesi halinde, güçlendirme projesi ile birlikte maliyet analizi çıkarılarak yıkım ve yeniden yapım maliyeti ile kıyas yapılır.

RİSKLİ YAPI TESPİTİ

Riskli yapı tespitinde; yapının tümüne hızlıca bakarak binanın yıkılması veya yıkılmamasına karar verilmektedir. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (2018) esasları uygulanmaz. Performans analizine göre daha basit bir analiz olup, bu tespit ile yapılan analiz sonuçları referans alınarak güçlendirme projesine yönelik tasarım ve hesap yapılamaz. 10 kattan az olan yapılar için çalışmalar sadece inceleme katında yapılır. Tercih edilmesi muhtemel güçlendirme kapsamı hususunda bilgi vermez.

1) Mevcut projenin elde edilmesi, yoksa rölövenin çıkarılması

2) İnceleme katında beton dayanımının belirlenmesi (karot-test çekici ile)

3) İnceleme katında donatı durumu tespiti (Sıyırma ve tarama yönetimi ile)

4) Yazılım destekli modelleme

5) Sonuç:

Yapı için kullanılabilir veya yıkım kararı verilir. Riskli bulunması durumunda en geç 3 ay içerisinde yıkılır.

TMMOB

İnşaat Mühendisleri Odası

Antalya Şubesi

 

 


Okunma Sayısı: 15

Antalya Şube Kaynaklı Gündem »
Tüm Gündem »

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.