Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan “32134 Sayılı İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği” Yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan “32134 Sayılı İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği” 16 Mart 2023 tarih ve 32134 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlandı.
https://t.co/3PwA4i6cE5Güncel Haberler Diğer Aylar

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası