DİPLOMALI İŞSİZ OLMAK İSTEMİYORUZ! İŞSİZLİK SORUNA ÇÖZÜM İSTİYORUZ!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB tarafından düzenlenen `Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!` kampanyası kapsamında meslektaşların işsizlik sorununu gündeme getiren `Diplomalı İşsiz Olmak İstemiyoruz! İşsizlik Soruna Çözüm İstiyoruz!` başlıklı basın açıklamasını 25 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirdi.

Eklenme Tarihi: 02/12/2021

25.11.2021

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB tarafından düzenlenen "Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!" kampanyası kapsamında meslektaşların işsizlik sorununu gündeme getiren "Diplomalı İşsiz Olmak İstemiyoruz! İşsizlik Soruna Çözüm İstiyoruz!" başlıklı basın açıklamasını 25 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirdi.

DİPLOMALI İŞSİZ OLMAK İSTEMİYORUZ!

İŞSİZLİK SORUNA ÇÖZÜM İSTİYORUZ!

Tek adam yönetiminin ülkemizi taşıdığı nokta açlık, yoksulluk, işsizlik ve sefalet koşulları olmuştur. 23 Kasım Salı günü yaşadığımız döviz kurlarındaki artış emekçilerin hayatına zam, yüksek enflasyon, gelirlerde düşüş ve işsizlik olarak yansımaya başlamıştır. İktidarla çıkar birliği içindeki bir avuç yandaş ve işbirlikçinin kasaları şişerken, geniş emekçi kesimleri her gün daha fazla borçlanmaya, ihtiyaçlarından daha fazla kısmaya zorlanmaktadır.  Toplumdaki gelir dağılımı uçurumu giderek derinleşmektedir.

Siyasi iktidarın övünerek açıkladığı büyüme rakamlarının hiçbir toplumsal karşılığı olmayan, sanayi ve tarımsal üretime, bu alanlardaki yatırımlara bağlı olmayan ve istihdam yaratmayan hormonlu bir büyüme olduğu ortaya çıkmıştır. Bu büyümeden halkın payına düşen işsizlik ve yoksulluk olmuştur. İktidarın tek derdi, rant çarklarını döndürebilmek, iktidar sürelerini uzatabilmek ve kasalarını doldurabilmektir.

Yaşadığımız derin krize bağlı olarak büyüyen işsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler ve güvencesizlik emeğiyle geçinen herkesi olduğu gibi mühendis, mimar ve şehir plancılarını da çok yakından etkilemektedir. İmardan sanayiye, tarımdan enerjiye kadar tüm tasarım, planlama ve üretim süreçlerinde yer alan ve hayatı yaşanabilir kılan mühendis, mimar ve şehir plancıları işsizlikle boğuşmaktadır.

TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre ülkemizde 7 milyon 900 bin kişi işsizdir. 2021 yılında ülkemizdeki genç işsizliği yüzde 23,2 olarak açıklanmıştır. Yani çalışabilecek her dört gençten biri işsizdir! Binlerce genç, binlerce meslektaşımız iş bulmaya dair umutlarını kaybetmiştir. Mühendis, mimar ve şehir plancısının iş bulamaması, ülkemizin üretimden, kalkınmadan, gelişmeden koptuğunun göstergelerinden birisidir.

Her 3 Meslektaşımızdan 1`i İşsiz!

2013 yılında 423 bin olan toplam üye sayımız 2021 yılında 600 bini aşmıştır. 2021 yılı resmi verilerine göre 8 milyon 938 bin yüksekokul mezunu işgücünün 1 milyon 162 bini mühendis, mimar ve şehir plancısıdır. Lisans mezunu olan işsiz sayısı 1 milyon 13 bindir ve bunun 230 bini yani %22,7`si mühendis, mimar ve şehir plancısıdır.

Bağlı Odalarımız tarafından yapılan çalışmalara bakıldığında her 5 inşaat mühendisinden 2`sinin, her 4 makine mühendisinden 1`inin ve her 2 şehir plancısından 1`inin işsiz olduğu görülmektedir. Üye sayımıza göre hesaplandığında, 2021 yılı mühendis, mimar ve şehir plancısı işsizlik oranı %38,3`tür. Resmi rakamlar her ne kadar makyajlı olsa da işsizlik sorununun ulaştığı boyutu gizlemeye yetememektedir. Her 3 mühendis, mimar ve şehir plancısından 1`i işsizdir.

Ücretli çalışan tüm meslektaşlarımız ise kendisini yarının potansiyel işsizi olarak görmektedir. Daha vahim olanı mesleklerine başlamak için mezun olmayı bekleyen öğrenci arkadaşlarımızın, eğitimini aldıkları meslekleri yapabilme umutları tükenmektedir. Giderek zorlaşan yaşam koşulları altında işsizlik, güvencesizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretlere karşı direnemeyen meslektaşlarımız çaresizlikle meslekleri dışında işlere, kayıt dışı çalışmaya yönelmektedirler.

Ülkemizin Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı Kaybetme Lüksü Yok!

Tüm çabalarına rağmen işsizlik sorunlarına çözüm bulunmayan her yaştan meslektaşımız, ülkede yaşama umudunu da yitirmektedir. Yeni mezun genç meslektaşlarımız ülkemizdeki istihdam sorunu yüzünden çözümü yurt dışına gitmekte bulmaktadır. Oysa ülkemizin bir tek mühendis, mimar ve şehir plancısı kaybedecek lüksü yoktur. Çünkü meslektaşlarımız ülkemizi kalkınmasının, üretiminin, sanayileşmesinin, büyümesinin, gelişmesi ve ilerlemesinin öncüleridir. Halkımızın bolluk ve refah içerisinde yaşamasının anahtarı meslektaşlarımızın planlama ve üretimdeki sorumluluklarıdır. Ülkemizin nitelikli işgücünün, yurtdışına göçü kabul edilemez!

Çözüm Üretimde, Çözüm Kamusal Faydayı Korumakta!

Meslektaşlarımızın mahkûm bırakıldığı diplomalı işsizliğinin önüne bir an önce geçilmelidir. Ülkenin sanayi ve tarımını bitiren meslek alanlarımızı, meslek alanlarımızdaki istihdamı daraltan özelleştirme ve rant politikaları terk edilmelidir. İşsizlik sorununun çözümü; üretime, sanayileşmeye, istihdam ve kalkınmaya dayalı ekonomi politikalarının benimsenmesidir.

Başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere; kamu hizmeti yapan kurum ve şirketlere yeni mezun meslektaşlarımızı istihdamı zorunlu hale getirilmeli; genç meslektaşlarımızın istihdam sorunu acil olarak çözülmelidir. Özelleştirmeler durdurulmalı ve yeniden kamulaştırmaya gidilmelidir. Kamuda istihdam artırılmalıdır. İşten çıkarmalar engellenmelidir.

Unutulmamalıdır ki; mühendis, mimar ve şehir plancıları mesleklerini kamusal hizmet üretmek üzere icra etmektedir.  Bu yüzden istihdam politikaları sermayenin, özel sektörün değil kamunun ihtiyaçlarına göre düzenlenmelidir. Meslek alanları geliştirilerek, istihdam üretime dayalı olarak artırılmalı ve işsizlik sorunu çözülmelidir.

Bizler mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak diplomalı işsiz olmak istemiyoruz, işsizlik sorununa çözüm istiyoruz!

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu BaşkanıTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası