`EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKIYOR, SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM İSTİYORUZ!` KAMPANYASINA İLİŞKİN MİLLETVEKİLLERİNE MEKTUP

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 25 Kasım 2021 tarihinde tüm milletvekillerine, TMMOB tarafından düzenlenen `Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor, Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!` kampanyası kapsamında meslektaşlarımızın işsizlik ve yoksulluk sorunları ile bu sorunlara dair çözüm önerilerine ilişkin bir mektup gönderdi.

Eklenme Tarihi: 02/12/2021

26.11.2021

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 25 Kasım 2021 tarihinde tüm milletvekillerine, TMMOB tarafından düzenlenen "Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor, Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!" kampanyası kapsamında meslektaşlarımızın işsizlik ve yoksulluk sorunları ile bu sorunlara dair çözüm önerilerine ilişkin bir mektup gönderdi.

Sayın Milletvekili,

Ülkemizde uzun süreden beri derin bir ekonomik kriz yaşanıyor. Halkın alım gücünü düşüren, işyerlerinin kapanmasına neden olan, işsizliği ve yoksulluğu artıran ekonomik kriz her geçen gün hayatlarımızı daha fazla etkiliyor.

Kamuda ve özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama, denetleme işlerine ait görev ve sorumluluk üstlenen meslektaşlarımız ekonomik kriz koşullarından en çok etkilenen kesimler arasında yer alıyor.

Meslektaşlarımız bu sınırlı ve sorunlu yaşam koşullarında, hayatın zorluklarına, insanların sınırsız talep ve isteklerine bilim ve tekniği kullanarak yanıt üretmeye çalışıyor.

Meslek alanlarımızın tamamını kapsayan hizmetlerin bütünü düşünüldüğünde ülkemizin kalkınmasının, halkımızın bolluk ve rahatlık içinde yaşamasında, ülke politikalarında meslektaşlarımız tarafından üretilen mühendislik, mimarlık ve planlama hizmetlerine ayrılan önemin belirleyici olduğu açıktır.

Meslektaşlarımızın sorunlarının çözülmesi, mesleğimizin gelişmesi, ekonomik krizin emek yanlısı bir programla aşılması, üreten-sanayileşen-kalkınan bir Türkiye için çözüm istiyoruz.

Bu sebeplerle, meslektaşlarımızın hakları ve geleceği için "Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor! Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!" başlığı ile başlattığımız kampanya dahilinde ülkenin dört yanında çalışmalar yürütmekteyiz.

Taleplerimize dair sıraladığımız ana başlıklar şu şekildedir;

  1. Diplomalı İşsiz Olmak İstemiyoruz, İşsizlik Sorunu Çözülmelidir
  2. Kamuda Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının İstihdamı Artırılmalı ve Kadrolu Güvenceli İstihdam Sağlanmalıdır
  3. Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Ücretleri ve Özlük Hakları İyileştirilmelidir
  4. SGK ile TMMOB Arasında Ücretli Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Asgari Ücret Denetim Protokolü İvedilikle Yürürlüğe Konulmalıdır
  5. KHK ile Haksız ve Hukuksuz Biçimde Kamu Görevinden İhraç Edilen Meslektaşlarımız Tüm Haklarıyla Birlikte Derhal Görevlerine İade Edilmelidir
  6. Özelleştirme Uygulamalarına Son Verilmeli, Yeniden Kamulaştırma Yapılmalıdır
  7. Kamusal ve Mesleki Denetimler Toplum Güvenliğinin Sağlanması Açısından Zorunludur, Serbestleştirme Uygulamalarına Son Verilmelidir
  8. Bireylerin Kullandığı Kredi ve Kredi Kartı Borçlarının Faizleri ile Öğrenci Kredi Borçları Silinmelidir

Siz değerli Milletvekilimize, sorunlarımızın ve taleplerimizin gündeme taşınması konusunda göstereceğiniz ilgi için Birliğimiz adına şimdiden teşekkür ediyorum.

Saygılarımızla,

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu BaşkanıTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası