1. Köprü ve Viyadükler Sempozyumu
29-30 Kasım 2007

Yayın Bilgisi : 29-30 Kasım 2007

Yayın Türü : Kongre Sempozyum Bildiriler Kitabı

Basım Tarihi : 29.11.2007

Basım Yeri :

Yazar(lar) :

Cilt :

Sayı :
 
 
  Köprü halatlarının kalan dayanımının olasılık hesapları ile değerlendirmesi, Bölüm 1 - (Khaled Mahmoud, Bridge Technology Consulting) Sayfa : 1 - 11
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Köprülerin sismik izolasyonunda İtalyan tecrübesi - (Maria Gabriella Castellano, Samuele Infanti, Paola Baldo ve Mircan Kaya) Sayfa : 12 - 27
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Orta Açıklıklı Köprülerin Depreme Karsı Güçlendirilmeleri İçin Stratejiler - (Ayaz Malik) Sayfa : 25 - 36
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İspanya`daki yüksek hızlı demiryolu köprü ve viyadükleri - (Renzo Medeot ve Mehtap Tuncer) Sayfa : 37 - 50
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  New York 3. Cadde Köprüsü'nün yenilenmesi - (Erden Arkan, Osman Özcan ve Lou Malinasowky) Sayfa : 51 - 60
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Boşluklu Betonarme Plak Köprülerin ANSYS Yazılımıyla Analizi - (Yaşar Uğur, Oktay Caferov ve Ali Koçak) Sayfa : 61 - 72
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Prefabrike Anolu Konsol Köprülerin Uzun Süreli Etkiler Altında Davranışı - (Turgut Öztürk, Zübeyde Öztürk ve İnci Akdeniz) Sayfa : 73 - 84
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Öngerilmeli Kompozit Köprü Kirişlerinin Etkin Kullanım Açıklıklarının Belirlenmesi - (Turgut Öztürk ve Zübeyde Öztürk) Sayfa : 85 - 96
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yüksek Hızlı Demiryolu Köprülerinde Rezonans Olayı - (Zübeyde Öztürk,Turgut Öztürk ve Veysel Karlı) Sayfa : 97 - 106
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Sandık Kesitli Köprülerin Analizi - (Yaşar Uğur, İbrahim Ethem Gülhan ve Oktay Caferov) Sayfa : 107 - 118
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Düşük Döşemeli Öngerilmeli Yaya Köprülerinin Yatay Çarpma Yükleri Altındaki Davranışı - (Eray Baran, Arturo Schultz Ve Catherine French) Sayfa : 119 - 132
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Çelik Köprü I-Kirişlerine Yanal Destek Sağlayan Trapez Sac Kalıpların Mukavameti - (O. Özgür Eğilmez Ve Deniz Alkan) Sayfa: 119- 132
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Olağan Problemler, Olağan Dışı Bir Çözüm: Köprü Kolonlarının Fore Kazıklarla Değiştirilmesi - (Hüseyin Kopkallı, Ysrael A. Seinuk) Sayfa: 135- 140
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yapı Çözümlemesinde Yeni Bir Devir: Yapım Aşaması - (Ali Karakaplan, Alp Caner, Özgür Kurç, Arman Domaniç Ve Andaç Lüleç LARSA) Sayfa: 141- 142
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Mevcut Demiryolu Köprülerini Etkiyen Servis Yüklerinin İstatistik Parametrelerinin Belirlenmesi - (Varol Akar) Sayfa: 143-144
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Köprü-Zemin Etkileşiminin, Hareketli Yüklerden Dolayı İntegral Köprü Elemanlarında Oluşan Moment Ve Kesme Kuvvetlerine Etkileri - (Semih Erhan Ve Murat Dicleli) Sayfa: 145-146
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Tüpraş Köprüsü İçin Nehir Yatağı Düzenlemesi - (Ali Günyaktı) Sayfa: 157-164
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Derin Yumuşak Kil Üzerinde Köprü Ayağı Temeli - (Sedat Sert, Akın Önalp Ve Aşkın Özocak) Sayfa: 165- 174
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Killi Zemine Oturan Derzsiz Bir Köprüdeki Sıcaklık Değişiminin Parametrik İrdelenmesi - (Sami Arsoy, Serkan Engin Ve Erdinç Keskin) Sayfa : 175 - 186
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Integral Köprülerde Hareketli Yük Dağılımına Yapı-Zemin Etkileşimi Ve Uç-Ayak Tabliye Sürekliliğinin Etkileri - (Semih Erhan Ve Murat Dicleli) Sayfa : 187 - 188
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Dubai Havaalanı Bağlantı Yolu, Al-Nahda Köprülü Kavşağı - (Rüştü Köseoğlu) Sayfa : 189 - 206
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yüksek Dayanımlı Beton Kullanılan Elemanların Eğilme Tasarımı - (Halit Cenan Mertol) Sayfa : 207 - 218
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Antalya Bölgesinde Tarihi Köprüler - (Giray Ercenk) Sayfa: 219- 224
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Gülburnu Köprüsü - (Zeki Harputoğlu, Nuri Çelebi, Fikret Tulumtaş) Sayfa : 225 - 236
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kablolu Bir Köprünün Deprem Etkisine Karşım-Sentezli Aktif Kontrolü - (Gürsoy Turan, Petros Voulgaris Ve Lawrence Bergman) Sayfa : 237 - 238
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası