İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

15 NİSAN 2021, PERŞEMBE   

20

17 ARALIK 2014 / 60. YIL BASIN AÇIKLAMASI

    Yayına Giriş Tarihi: 17.12.2014   Güncellenme Zamanı: 09.06.2015 11:50:18  Yayınlayan Birim: ANTALYA ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 09.06.2015 11:42:33

19 Aralık’ın anlamı sadece geçmişe sahip çıkılmasıyla sınırlı değildir. 19 Aralık aynı zamanda geleceğin bugünden kurulma iradesinin de göstergesidir.

17 ARALIK 2014 / BASIN AÇIKLAMASI

"60. Kuruluş Yılında Meslek-Meslektaş-Kentimiz ve Ülkemiz Sorunları"

 

1954 yılında kurulan İnşaat Mühendisleri Odası, 19 Aralık 2014 itibariyle 60. yaşını doldurdu. Kamu Kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan odamız, 100.000`i bulan üyesi, 26 Şubesi ve 124 Temsilciliği ile birlikte her yıl 19 Aralık gününü Kuruluş Yıldönümü olarak kutlamaktadır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Oda merkezimiz ve şubelerimiz tarafından kuruluş yıldönümü dolayısıyla pek çok etkinlik düzenlenecek; etkinlikler, coşkuyu ve heyecanı paylaştığımız ortamlar olmanın yanı sıra Odamızı nice 60 yıllara taşıyacak iradenin sergilenmesine vesile olacaktır.

Hakkını teslim etmek gerekir ki, Türkiye gibi bir ülkede, mesleki etik ilkelere bağlı, mesleğin ve meslektaşların sorunlarının çözümünü asli amaç kabul eden, kamusallıktan ve toplumsal yarar ilkesinden asla taviz vermeyen ve bundan dolayı da siyasi iktidarları karşısına almaktan çekinmeyen bir meslek örgütünün 60 yıl boyunca ayakta kalması, yoluna gelişerek devam etmesi, meslek alanının referans kurumu haline gelmesi başlı başına bir başarıdır.

Bu başarının ortak kazanım olduğu mutlaka vurgulanmalıdır. Bu ortak paydamızı yaratanlar, 1954 yılından bu yana, yönetimlerde yer almış, kurul ve komisyonlarda üretimde bulunmuş, eylem ve etkinliklerine katılmış, mesleki bilgi ve birikimini paylaşıma açmış yüzbine yakın üyelerimizdir. Çünkü İMO, inşaat mühendislerinin yarattığı bir değerdir. Değeri korumak ve geleceğe taşımak günümüz yönetici ve üyelerinin sadece tarihsel sorumluluğu değil, aynı zamanda Odamıza emeği geçen herkese teşekkür anlamı taşımaktadır.

Bugün; 1966 yılından günümüze Odamızın Antalya örgütlenmesinde görev alan, Şubemizin kurumsal kimliğinin oluşmasında, saygınlığının korunmasında katkısı olan Temsilcilik ve Şube Başkanlarımızla birlikteyiz.

Bugün Oda`mız hala toplumun gözbebeğidir; bize bu mirası bırakan tüm geçmiş başkanlarımızı, yönetimlerimizi ve üyelerimizi saygı ile selamlıyor; aramızdan ayrılan tüm değerlerimizi minnetle anıyoruz.

Oda`mız 60. yılında da aklın ve bilimin yol göstericiliğinde; güvenli ve sağlıklı yapılaşmanın sağlanması, doğanın korunması, kentsel değerlerin kentlilerin ortak kullanımına sunulması, yaşanabilir kentler oluşturulması, ulaşımın sürdürülebilir ve nitelikli kılınması, yapı denetiminin yapı üretim sürecinin asli unsuru olarak kabul edilmesi, mesleki niteliğin yükseltilmesi, mesleki uygulamaların bilimsel esaslara ve teknolojik gelişmelere uyumlu hale getirilmesi doğrultusunda olanaklarının el verdiği ölçüde gayret göstermekte, inşaat mühendisliği mesleğinin itibarının korunması yolunda kararlı davranmaktadır.

 

Değerli Basın Mensupları

İktidarın Türkiye`yi yeniden dizayn etme, tüm kurumsal ve toplumsal yapıyı değiştirip dönüştürmeye yönelik yasa düzenlemeleri ve uygulamaları büyük bir hızla sürdürülmektedir.

İnşaat sektörü Türkiye Ekonomisinin lokomotifidir. Ancak sektör planlı, denetimli ve sürekli olmalı, nitelikli elemanlar nezaretinde icra edilmelidir. Oysa dünyada eşi benzeri olmayan bir müteahhitlik sistemimiz var. Yapı denetim sistemi S.O.S. veriyor, iş sağlığı ve güvenliği iflas ediyor, tarım alanları tarım dışı amaçlar için kullanılıyor; imara, AVM`lere, rezidanslara açılıyor, her dereye HES`ler yapılıyor, dere yatakları kurutuluyor, doğal yaşam yok ediliyor, maden arama ve çıkarma bahanesiyle dağlarda onarılmaz yaralar açılıyor; taş ocaklarının toz bulutları arıları yok ediyor, ağaçları meyvesiz bırakıyor, Orman ve mera alanları yerleşime açılıyor, kiralanıyor, satılıyor, zeytinlikler talan ediliyor, ağaçlar kesiliyor, doğa vahşi, sinsi ve sistematik saldırılarla tahrip ediliyor, her şey paraya endekslenmiş durumda…

Mühendislik eğitimini de içine alacak şekilde, bütün bir eğitim süreci sorun ve sıkıntılar içindedir. Eğitimdeki nitelik kaybı, hemen her ilde açılan üniversiteler, "gecekondu" tabir edilen yerleşkelerde eğitim veren mühendislik fakülteleri, mühendislik eğitiminin sorunları dağ gibi dururken mühendis mezun edecek teknoloji fakültelerinin açılması, teknik öğretmenlere mühendislik unvanı verilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri istihkam subaylarının da inşaat mühendisi sayılması, yabancı mühendislerin çalıştırılmasıyla ilgili düzenlemeler mühendis sayısındaki kontrolsüz artışın sebepleri olarak karşımızda durmaktadır. Mesleğimizi bekleyen tehlikeler ve gelecek kaygısı, mühendis sayısındaki artışın etkileri inşaat mühendisliği mesleği için birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi.

19 Aralık`ın anlamı sadece geçmişe sahip çıkılmasıyla sınırlı değildir. 19 Aralık aynı zamanda geleceğin bugünden kurulma iradesinin de göstergesidir.

Zor günler yaşıyoruz, kritik bir dönemden geçiyoruz.

Dayanışma içinde zor günleri aşacak ve kritik dönemi atlatacağız.

Odamızın ve mesleğimizin saygınlığını koruyacağız.

Kentsel değerlerimizin talanına, meslek odamızın etkisizleştirilmesine asla izin vermeyeceğiz.

İMO`nun mesleki-politik hattının belirleyicileri insan sevgisi, toplumsal refah, eşitlik ve adaletin sağlanması, nitelikli ve güvenli bir yaşamın oluşturulması, nitelikli mühendislik hizmetinin üretilmesidir.

Odamız bu hassasiyetlerden taviz vermeden 60. yaş gününe ulaştı. Tarihimizin yaratıcılarına ve bugünkü taşıyıcılarına teşekkür ediyoruz.

60. yaş günümüzde bir kez daha haykırıyoruz: "Sonsuza kadar İMO".

  

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ

14. DÖNEM YÖNETİM KURULU

Cem OĞUZ-Haluk SELÇUK-Mustafa BALCI-Rıza ARSLANBAY-Umut TURAN-Murat AYHAN-Ahmet EVCİ

A.Ayman YAREN-Gözde ŞANLILAR-Osman SÜTÇÜ-Güney UYAROĞLU-Çağlar AYTAR-Volkan KILIÇARSLAN-Berk ERKAYA

 

  

 

"60. Kuruluş Yılında Meslek-Meslektaş-Kentimiz ve Ülkemiz Sorunları"

Ø  2009 yılında Teknik Eğitim Fakülteleri Teknoloji Fakülteleri haline dönüştürülüp teknik öğretmen eğitimi alan mezunlarına mühendis ünvanı verilmesi sağlandı.

Ø  2013 yılından itibaren her yıl ÖSYM tarafından yapılan mühendislik tamamlama sınavıyla Teknik Eğitim Fakültesi mezunu yaklaşık 72 bin teknik öğretmenin mühendis yapılmasının önü açıldı.

Ø  Türk Silahlı Kuvvetleri İstihkam Okulu subayları İnşaat Mühendisi ünvanı ile Oda`mıza kayıt yaptırabiliyor.

Ø  13 Ağustos 2012 tarihinde çıkarılan ve 01 Eylül 2012 tarihinde yürürlüğe giren bir düzenleme ile "Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği" değiştirildi ve yapım işinde ihaleye girecek olan firmaların sürekli mühendis çalıştırma zorunluluğu ortadan kaldırıldı.

Ø  3 – 14 Nisan 2012 tarihlerinde Planlı Alanlar Tip ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliklerinde değişiklikler yapıldı. 1 Haziran 2013 tarihinde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği`nde yeniden değişiklikler yapıldı. Sicil Durum ve Oda Kayıt Belgesi yerine beyan ve Taahhütname yeterli sayılarak denetimsizlikten Sahte Mühendislerle yetkisiz kişilerin proje yapmalarının önü açıldı.

Ø  2 Ağustos 2013 tarihli Torba Kanunla Odanın gelir kaynakları kısıldı, mesleki denetim ortadan kaldırıldı, üye ile oda arasındaki bağ koparılmaya çalışıldı, sahte diplomalı mühendisler türedi, mühendislik ve mimarlık mesleğinin itibarı zedelendi.

Ø  17 Aralık 2013 tarihinde 2013/5660 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile aralarında İnşaat Mühendisleri Odasının da bulunduğu TMMOB`a bağlı 11 odanın, idari ve mali denetimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`na bağlandı.

Ø  Antalya Çevre Düzeni Planı`na uygun bütüncül Nazım Planı, Ulaşım Planı, Deprem Planı yok, bu planlara uyumlu Kentsel Dönüşüm ve Değişim Planı da yok.

Ø  Antalya`nın deprem risklerine göre belirlenmiş bina envanteri yok.

Ø  Antalya Büyükşehir sınırları içindeki binaların olası bir depremde bir bütün olarak nasıl davranış göstereceği bilinmiyor.

Ø  İhtiyaç olmamasına rağmen tarım alanları oy uğruna gelişigüzel imara açılıyor.

Ø  Antalya göç alıyor, kontrolsüz büyüyor, çarpık gelişiyor.

Ø  Altyapı ve kentleşme sorunları ortaya çıkıyor.

Ø  Antalya hala yağmurlara teslim oluyor, sel felaketleri yaşanıyor.

Ø  Ulaşım ve trafik sorunları her geçen gün büyüyor; ulaşım sistemi ilkel. İnsanlar hala gidecekleri yere kaç numaralı toplu taşım aracının gittiğini şoförlere soruyor.

Ø  Antalya`ya hızlı tren ulaşımı yok, yük ve yolcu taşımacılığı için demiryolu bağlantısı da yok.

Ø  Antalya çevre yolları açılmıyor, Antalya-Alanya arası raylı sistem programda yok.

Ø  Hava kirliliği sorun olmaya devam ediyor.

Ø  Atıksu arıtma sistemleri yetersiz, deniz kirliliği riski var.

Ø  Hala yolu asfalt olmayan, suyu akmayan köyden mahalleye dönüştürülen yerleşim alanları var.

Ø  Kentlilik bilinci yok, insanlar kendini Antalyalı hissetmiyor.

Ø  Kaleiçi, Balbey, Haşim İşcan mahalleleri kaderine terkedilmiş.

Ø  Kent Bilgi Sistemi yok.

Ø  Her dereye HES yapma, her dağa taş ocağı açma izni veriliyor.

Ø  Dış borçlar katlandı, ekonomi hala kırılgan ve dışa bağımlı.

Ø  İşsizlik had safhada, hastalıklar arttı, hastaneler yetersiz.

Ø  İklim değişikliği, kuraklık ve susuzluk tehdidi var.

Ø  Kamuya ait kurumlar özelleştirildi, fabrikalar, araziler satıldı.

Ø  Müteahhitlik tanımı yanlış, serbest piyasa müteahhitliği için mesleki tecrübe, teknik donanım ve yeterlilik istenmiyor; parası olan, olmayan herkes müteahhitlik yapabiliyor.

Ø  TOKİ, bedelsiz olarak edindiği devlet arazilerinde istediği gibi gelişigüzel yüksek emsal yapılaşma kararları ile plan yapıyor; yapı denetiminden muaf olarak devlet gücüyle özel sektörle rekabet ediyor, yeni müteahhitler yaratıyor.

Ø  Mevcut Yapı Denetim Kanunu bağımsız proje ve yapı denetimi ihtiyacını tam olarak karşılamadı. Sistem içinde çalışan mühendis ve mimarların özlük hakları yok; mali ve mesleki sorumluluk sigortası eksik. Proje ve yapı denetim sürecinde meslek odalarının hiçbir yetki, görev ve sorumluluğu yok.

Ø  Altyapısı yetersiz, öğretim üyesi ve laboratuvarı olmayan üniversitelerde mühendislik ve mimarlık eğitimi niteliksiz ve yetersiz.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen geleceğin tam bağımsız, çağdaş ve modern Türkiye`sinin inşaat mühendisleri olarak güzel bir gelecek inşa etme konusundaki inancımızı hiç kaybetmedik.

 

Aklımızın ve umudumuzun yolu açık olsun!


 

Dosyalar

17 ARALIK 2014 / 60. YIL BASIN AÇIKLAMASI (245 KB) (09.06.2015 11:43:23)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 67

Antalya Şube Kaynaklı Basın Açıklamaları »
Tüm Basın Açıklamaları »

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.