İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

15 NİSAN 2021, PERŞEMBE   

25

14 NİSAN 2015 / 9. ULUSAL BETON KONGRESİ BASIN AÇIKLAMASI

    Yayına Giriş Tarihi: 14.04.2015   Güncellenme Zamanı: 09.06.2015 13:38:59  Yayınlayan Birim: ANTALYA ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 09.06.2015 13:38:14

8. Ulusal Beton Kongresi’nin hazırlık sürecinde kaybettiğimiz Odamızın yönetim birimlerinde çeşitli görevler almış, Beton Kongrelerine ve inşaat mühendisliği mesleğine değerli katkılarda bulunmuş, 9. Ulusal Beton Kongresini anısına düzenlediğimiz meslektaşımız Haluk İşözen ve bugün aramızda olamayan inşaat mühendisliği mesleğine akademik ve bilimsel katkı sağlamış tüm bilim insanlarımızı saygıyla anıyoruz.

14 NİSAN 2015 / BASIN AÇIKLAMASI

"9. ULUSAL BETON KONGRESİ 16-17-18 NİSAN 2015 NEDENİYLE"

 

Sürdürülebilir gelişme; gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğini ortadan kaldırmaksızın şimdiki neslin ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Günümüz koşullarında, sürdürülebilir gelişmenin sağlanması giderek daha büyük önem kazanmaktadır. Sürdürülebilirlik; çevresel, ekonomik ve sosyal olmak üzere, birbirleriyle bağıntılı etkilere dayanır. Servis ömrü hesaplanabilen veya tahmin edilebilen bir yapıda yaşam döngüsü değerlendirmeleri yapılabilir. Böyle bir değerlendirmede; yapının ilk inşasından ömrünü doldurup yıkılmasına kadar geçen sürede, çevreye verilen zararlar, karbon izi, enerji ihtiyaçları ve her türlü maliyetler gibi çeşitli faktörler esas alınır. Bu hesaplamalarda sadece ilk yapım değil, tüm işletme, bakım ve onarımlar ile yıkım aşaması da değerlendirmeye dahil edilir. Bu kapsamda, kullanılan malzemelerin üretimi ve malzemelerin inşaat sahasına taşınması için gerekli enerji, bu üretim ve taşınma sırasında çevreye etkileri, yapının kullanımı sırasındaki enerji ihtiyaçları gibi faktörler de esas alınır. Böylece farklı yapı sistemleri, malzemeler veya yöntemlerin karşılaştırılarak en uygun seçimlerin yapılması mümkün olabilir. Bunun bir sonucu olarak da sürdürülebilirlik sağlanabilir.

Toplum taleplerinin aşırı tüketim yönünde değişimi nedeniyle daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır ve bu durum dünyada kaynakların aşırı tüketimine neden olmaktadır. Son yıllarda, tüketim toplumunun bir sonucu olarak kentleşmenin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi, yıkım ve yapım aktivitelerinin aşırı ölçekte artmasına neden olmaktadır. Hem miktar olarak, hem de maddi bakımdan incelendiğinde, inşaat sektörü günümüzde en çok malzeme tüketen sektörlerin başında gelmektedir. Üretim açısından bakıldığında da bu durumun önemli etkileri vardır.

İnşaat sektöründe son yıllarda görülen büyük ivmelenme, kullanılacak yapı malzemelerinin teknik yönden üstün parametre ve değerlere sahip olmalarının gerekliliği, birçok yeni yapı malzemelerinin kullanımına ve uygulanmasına zemin hazırlamaktadır. Özellikle günümüzde yaşanan fosil enerji kaynaklarının hızlı tüketimi, sera gazının sebep olduğu hava kirliliği, enerji kullanım miktarının en aza indirilme çabası, üretilen malzemelerin doğru ve yerinde kullanılmaması gibi sebeplerle ortaya çıkan sürdürülebilirlik kavramı bu malzemelerin araştırılması ve geliştirilmesine hız kazandırmaktadır.

Günümüzde artan çevresel bilince paralel olarak ulusal ve uluslararası çevresel politikalar giderek katılaşmaktadır. Her yıl milyarca ton tüketilen beton da bu çerçevede mercek altındadır. Beton günümüzde en çok kullanılan yapı malzemesidir. Betonda sürdürülebilirlik kavramında beton bileşenlerinin çevreye zarar vermeyen malzemelerden oluşması ve atıkların beton üretiminde değerlendirilmesi, enerji tasarrufu ve beton yapıların kullanım ömrünün uzatılması gibi yaklaşımlar yer almaktadır. Sürdürülebilir beton, bileşenleri olan agrega ve bağlayıcısı büyük ölçüde geri dönüşüm atıklarından oluşan bir malzemedir.

Betonun ve çimentonun bu denli fazla üretiminin ve tüketiminin çevresel etkilerinin olması kaçınılmazdır. Beton ve çimento sektörü gerek büyük miktarda doğal kaynak ve enerji tüketmesi, gerekse çimento üretimi kaynaklı başta Karbondioksit olmak üzere emisyonların yüksek olması sebebi ile eleştirilmektedir. Bu haklı eleştiriler alternatif çözüm yollarıyla aşılmaya çalışılmaktadır Çimento temelli sistemlerde (sıva, harç, beton gibi) uçucu kül, yüksek fırın cürufu, silis dumanı gibi puzolanik özellik gösteren endüstriyel atıkların kullanımı ile Karbondioksit emisyonu minimize edilebilmekte, doğal kaynaklar ile enerjiye olan gereksinim azalmaktadır. Böylece çimento temelli sistemler daha sürdürülebilir olarak üretilebilmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın açıklamalarına göre; kentsel dönüşüm sürecinde Türkiye genelinde 6,5 milyon konutun yıkılıp yeniden inşa edilmesinin hedeflendiği belirtilmektedir. Kentsel Dönüşüm çalışmaları sonucunda yıllık en az 4-5 milyon ton inşaat ve yıkıntı atığı oluşması beklenmektedir. Kentsel katı atıkların %13-%30`u arasında bir kısmını oluşturan inşaat yıkıntı atıklarının, çevresel zararlarının azaltılması ve ekonomik açıdan kazanca dönüştürülmesi, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için büyük önem taşımaktadır. Her geçen gün yapım çalışmalarında ve yıkım işlerinde artışlar gözlendiği de dikkate alındığında, inşaat sektöründe sürdürülebilir büyümenin sağlanabilmesi için tedbirler alınması gerekmektedir. İnşaat sektöründe sürdürülebilirlik kapsamında bu atıkların betonda geri kazanılmış agrega olarak kullanımı oldukça önemli bir yaklaşımdır.

Betonda sürdürülebilirlik kavramında beton bileşenlerinin çevreye zarar vermeyen malzemelerden oluşması ve atıkların beton üretiminde değerlendirilmesi, enerji tasarrufu ve betonarme yapıların kullanım ömrünün uzatılması gibi yaklaşımların tartışılması amacıyla düzenlenen bu kongrenin önemli bir platform oluşturacağı görüşündeyiz. Üniversite, kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar gibi çok çeşitli kesimlerde çalışan ilgililerin bir araya gelmelerini sağlayarak, dünyada ve ülkemizdeki beton ve betonarme yapıların kalıcılık özelliği ile birlikte sürdürülebilirliğin temelini oluşturan konularda etkin, ekonomik çözümler üretilmesini sağlamak, meslektaşları bir araya getirerek zaten var olan dostlukları pekiştirmek ve olası yeni dostlukların kurulmasını sağlayarak güzel bir sosyal ortam olarak da değerlendirmektir. Bu çerçevede İnşaat Mühendisleri Odası, meslek alanları ile ilgili ülke gerçeklerini ortaya çıkarmayı tüm bilgi birikimini ülkenin ve halkın yararına kullanmayı temel çalışma ilkesi olarak görmektedir. Ülkemizde meslek alanımızı ilgilendiren sorunlara sahip çıkmaya ve bu sorunların çözümüne yönelik katkı sağlamaya her zaman olduğu gibi bugünde hazırdır.

Bu yıl dokuzuncusu gerçekleşecek kongrenin, beklenenden çok fazla olan bildiri ve katılımcıları ile kalitesinden kesinlikle ödün vermeyen yaklaşımı ve titizlikle uygulanan hakem değerlendirme sistemi ile daha da yüksek bir standardı yakalamış durumdadır.

Yaşam döngüsü analizi, Atık yönetimi ve betonun geri dönüşümü (İnşaat molozlarından agrega üretimi, geri kazanılmış agrega, geri dönüşüm suyu), Sanayi yan ürünü olan bağlayıcı malzemeler (Uçucu kül, yüksek fırın cürufu, silis dumanı, diğer küller), Alkaliler ile aktive edilen puzolan bağlayıcılar (Geopolimerler), Sürdürülebilirlik için dayanıklılık (dürabilite, servis ömrü, performansa dayalı tasarım, onarım ve bakım),  Enerji tüketiminde tasarruf yapılması (Çimento üretiminde alternatif yakıtlar, ısı yalıtım özelliği yüksek betonlar), Sürdürülebilir beton yollar (geçirimli beton, kentlerde ısı depolanmasının önlenmesi, açık renkli beton) konu başlıklarında dördü yurtdışından olmak üzere 40 Üniversite ve 7 kurumdan 142 yazarın hazırladığı toplam 50 adet bildiri, 12 oturumda sözlü olarak sunulacaktır. Ayrıca yurtdışından iki çağrılı konuşmacımız da deneyimlerini ve değerli bilgilerini bizlere aktaracaklardır.

8. Ulusal Beton Kongresi`nin hazırlık sürecinde kaybettiğimiz Odamızın yönetim birimlerinde çeşitli görevler almış, Beton Kongrelerine ve inşaat mühendisliği mesleğine değerli katkılarda bulunmuş, 9. Ulusal Beton Kongresini anısına düzenlediğimiz meslektaşımız Haluk İşözen ve bugün aramızda olamayan inşaat mühendisliği mesleğine akademik ve bilimsel katkı sağlamış tüm bilim insanlarımızı saygıyla anıyoruz.

Bu kongrenin gerçekleşmesinde büyük bir özveriyle çalışan Düzenleme, Danışma, Bilim Kurulunun sayın üyelerine, maddi ve manevi olarak desteklerini esirgemeyen tüm kurum, kuruluş ve kişilere, İMO merkez ve İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile çalışanlarına, bildiri sunan meslektaşlarımıza, uzmanlara, katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

   

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ

14. DÖNEM YÖNETİM KURULU

Cem OĞUZ-Haluk SELÇUK-Mustafa BALCI-Rıza ARSLANBAY-Umut TURAN-M.Murat AYHAN-Ahmet EVCİ

A.Ayman YAREN-Gözde ŞANLILAR-Osman SÜTÇÜ-Güney UYAROĞLU-Çağlar AYTAR-Volkan KILIÇARSLAN-Berk ERKAYA

 

 

 


 

Dosyalar

14 NİSAN 2015 / 9. ULUSAL BETON KONGRESİ BASIN AÇIKLAMASI (117 KB) (09.06.2015 13:38:23)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 83

Antalya Şube Kaynaklı Basın Açıklamaları »
Tüm Basın Açıklamaları »

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.